Siirry sisältöön

Lukudiplomit

Lukudiplomi on kirjavinkkilista, jonka avulla on mahdollista löytää uutta luettavaa. Diplomi suoritetaan yleensä lukemalla listalta tietty määrä kirjoja ja kirjaamalla ne ylös diplomivihkoon. Joihinkin diplomeihin kuuluu lisäksi tehtävien tekeminen luettuihin kirjoihin liittyen. Suoritetusta diplomista saa palkinnoksi kunniakirjan tai jonkin muun kirjaston määrittämän palkinnon. Usein diplomin suorittaja voi lisäksi osallistua kirjaston järjestämään arvontaan.

Lastu-kirjastoilta löytyy lukudiplomeita kaikenikäisille. Tälle sivulle on koottu tiedot kaikista Lastu-kirjastojen lukudiplomeista, jotta pääset entistä nopeammin tutustumaan monipuoliseen diplomitarjontaan.


Lasten lukudiplomit

Lapsille on tarjolla ikätasoon sopivia lukudiplomeita, joista jokaiselle löytyy varmasti jotain uutta ja innostavaa tutustuttavaa. Diplomin tavoitteena on innostaa lapsia lukemaan, vahvistaa heidän lukutaitoaan ja luoda elämyksiä. Hyvä lukutaito kasvattaa lapsen itsetuntoa, edistää koulumenestystä ja luo pohjan monen muun taidon oppimiselle. Lukeminen antaa myös mahdollisuuden läpikäydä omia tunteita ja ymmärtää toisia.

Lisätietoa lasten lukudiplomeista.


Nuorten lukudiplomit

Nuorille tarjottavissa lukudiplomeissa huomioidaan nuoren ikä- ja lukutaso, sekä tarjotaan luettavaa mahdollisuuksien mukaan eri kiinnostuksen kohteet huomioiden. Hyvä lukutaito edistää koulumenestystä ja luo pohjan monen muun taidon oppimiselle. Lukeminen antaa myös mahdollisuuden läpikäydä omia tunteita ja ymmärtää toisia. Pääasia on, että nauttii lukemisesta!

Lahden kaupunginkirjasto

Lukudiplomit 7.-9.-luokkalaisille sekä englanninkielinen lukudiplomi sisältää yläkoululaisille suunnatut kirjavinkkilistat. Sivulta löytyy lisäksi ohjeita opettajalle.

Lahden kaupungin lukioiden kirjallisuusdiplomi sisältää aineistoa lukion aikana suoritettavaan kirjallisuusdiplomiin.

Salpauksen ammattioppilaitoksen lukudiplomi ja helppolukuinen lukudiplomi (Lahti, Heinola, Asikkala)

Ammattioppilaitoksen lukudiplomi sisältää ammattioppilaitoksen helppolukuisen lukudiplomin. Helppolukuinen lukudiplomi soveltuu erityisesti nuorille lukijoille ja suomi toisena kielenä -opiskelijoille.


Aikuisten lukudiplomi

Lastu-kirjastojen aikuisille suunnattu lukudiplomi on kirjavinkkilista, joka innostaa lukemaan! Diplomin tavoitteena on tarjota uudenlaisia lukuelämyksiä ja polkuja ennenkokemattomien teosten pariin. Diplomista löytyy kirjoja niin himolukijoille kuin vähemmänkin lukeville. Voit suorittaa diplomin lukemalla kymmenen kirjaa eri aihealueista. Diplomi päivittyy vuosittain. Tule mukaan myös lukudiplomin Facebook-ryhmään! (Avautuu uuteen ikkunaan)

Lisätietoa aikuisten lukudiplomista.