Siirry sisältöön

Häme-Wikin rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Lahden kaupunginkirjasto kaupunginkirjasto(a)lahti.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Pedagoginen informaatikko Merja Taavila, Lahden kaupunginkirjasto merja.taavila(at)lahti.fi

Rekisterin nimi

Häme-Wiki

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Häme-Wikiin sisältöä tuottavien henkilöiden tiedot rekisteröidään käyttäjien ja sisällöntuottajien oikeusturvan varmistamiseksi. Tietojen keruu perustuu käyttäjän suostumukseen.

Tietojen poisto

Häme-Wikiin laitetut kirjoitukset tai kuvat voivat säilyä pysyvästi. Tämä pätee niin artikkeleihin, käyttäjäsivuihin kuin keskustelusivuihinkin. Kirjoittajien IP-osoitteet tallennetaan lyhytaikaisesti palvelimen lokitiedostoon.

Rekisterin tietosisältö

- henkilön nimi ja/tai nimimerkki
- sähköpostiosoite (jos se on ilmoitettu)
- luettelo käyttäjien tuottamista tai muokkaamista sisällöistä
- muokkausajankohta

Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjän täyttämä lomake

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eteenpäin kenellekään missään tarkoituksessa.

Rekisterin suojaus

A. Manuaalinen aineisto: Manuaalista arkistoa ei ole.
B. ATK:lla käsiteltävät tiedot: Sovellus ja tietokanta on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Wikin ylläpidosta vastaa Päijät-Hämeen kirjastojen henkilökunta. Henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus.

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pedagoginen informaatikko Merja Taavila, Lahden kaupunginkirjasto. merja.taavila(at)lahti.fi, 044 416 3233