Siirry sisältöön

Ohjeita opettajalle: Yläkoulun lukudiplomi

Yleistä:

 • Lukudiplomin suorittaminen on oppilaalle vapaaehtoista. Tärkeintä on lukeminen hyvillä mielin!
 • Jokaiselle luokka-asteelle on tehty oma diplomivihko, jonka voi tulostaa itse tai hakea kirjastosta. Diplomivihkosta löytyvät kirjalista, tehtävät sekä diplomin suoritusohjeet oppilaalle.
 • Pidä lukemista ja lukudiplomia esillä! Kerro oppilaillesi lukudiplomista ja miksi suorittaminen kannattaa. Käyttäkää esimerkiksi yksi oppitunti listan kirjoihin tutustuen ja keskustelemalla lukemisesta.
 • Opettaja päättää lukudiplomien suoritustavoista. Ohjeet ja tehtävät on tarkoitettu helpottamaan diplomin suorittamista. Voitte suorittaa diplomit annettuja ohjeita noudattaen tai voitte etsiä esimerkiksi suoritettavia tehtäviä listan ulkopuolelta – tai keksiä itse!
 • Diplomin suorittamalla oppilas voi vaikuttaa äidinkielestä saatavaan arvosanaan.
 • Lukudiplomi on uudistettu kirjaston henkilökunnan ja Lahden seudun äidinkielen opettajien liiton yhteistyönä.

Kirjalistat:

 • 7-9-luokkien diplomissa tavoitteena on lukea lukuvuoden aikana 8 kirjaa (kultadiplomi) tai 12 kirjaa (platinadiplomi). Nuori voi päättää tavoitella ensin kultadiplomia ja jatkaa sitten lukemista platinadiplomiin saakka.
 • Englanninkielinen lukudiplomi / Reading diploma grades 7-9 suoritetaan lukemalla kuusi kirjaa.
 • Selkodiplomia suoritettaessa opettaja ja oppilas sopivat yhdessä luettavien kirjojen määrän.
 • Luettavat kirjat valitaan kirjalistoilta.
 • Kirjalistat on pyritty laatimaan monipuolisiksi ja eritasoisille lukijoille sopiviksi.
 • Kirjalistoilla on romaanien lisäksi myös tietokirjoja ja sarjakuvia. Joissain diplomeissa on myös runoja.
 • Kirjoja voi lukea koko lukuvuoden ajan.

Tehtävät:

 • Jokaisesta kirjasta tehdään yksi tehtävä. Tehtävät löytyvät diplomivihkoista.
 • Voitte suorittaa tehtäviä myös listan ulkopuolelta.

Todistukset ja arvonta:

 • Lukuvuoden päättyessä lukudiplomin suorittanut oppilas saa suorituksestaan todistuksen, jonka opettaja tulostaa.
 • Mikäli oppilas on suorittanut diplomin kaikkina kolmena vuotena, opettaja tilaa hänelle virallisen yläkoulun kirjallisuusdiplomin, jonka oppilas lunastaa yleensä peruskoulun päättötodistuksen kanssa. Diplomi tilataan Lahden kaupungin perusopetus- ja lukiopalveluista: perusopetuspalvelut@lahti.fi.
 • Oppilas voi halutessaan osallistua kirjaston järjestämään yllätyspalkintojen arvontaan suoritettuaan lukudiplomin. Arvontaan osallistutaan näyttämällä täytettyä lukudiplomia ja täyttämällä arvontalipuke missä tahansa Lahden kirjastossa tai kirjastoautossa.

Ota yhteyttä:

Lahden kaupunginkirjasto:

Salla Korvanen: salla.korvanen@lahti.fi, p. 050 559 4093

Lahden yhteiskoulu:

Marjo Haapamäki, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja: marjo.haapamaki@lyk.fi

Sivu päivitetty loppuvuodesta 2021.