Siirry sisältöön

Ohjeita opettajalle: Yläkoulun lukudiplomi

Yleistä

 • Lukudiplomin suorittaminen on oppilaalle vapaaehtoista. Tärkeintä on lukeminen hyvillä mielin!
 • Jokaiselle luokka-asteelle on tehty oma diplomivihko, jonka voi tulostaa itse tai hakea kirjastosta. Diplomivihkosta löytyvät ohjeet, kirjalista sekä tehtävät.
 • Pidä lukemista ja lukudiplomia esillä! Kerro oppilaillesi lukudiplomista ja miksi suorittaminen kannattaa. Käyttäkää esimerkiksi yksi oppitunti listan kirjoihin tutustuen ja keskustelemalla lukemisesta.
 • Opettaja päättää lukudiplomien suoritustavoista. Ohjeet ja tehtävät on tarkoitettu helpottamaan diplomin suorittamista. Voitte suorittaa diplomit annettuja ohjeita noudattaen tai voitte valita kirjoja ja tehtäviä listan ulkopuolelta.

Kirjalistat

 • Lukudiplomeissa on tavoitteena lukea lukuvuoden aikana 8 kirjaa (kultadiplomi) tai 12 kirjaa (platinadiplomi). Nuori voi päättää tavoitella ensin kultadiplomia ja jatkaa sitten lukemista platinadiplomiin saakka.
 • Englanninkielinen lukudiplomi / Reading diploma grades 7-9 suoritetaan lukemalla kuusi kirjaa.
 • Luettavat kirjat valitaan kirjalistoilta. Selkokirjoja voi valita listan ulkopuolelta.
 • Kirjalistat on pyritty laatimaan monipuolisiksi ja eritasoisille lukijoille sopiviksi.
 • Kirjoja voi lukea koko lukuvuoden ajan.

Tehtävät

 • Jokaisesta kirjasta tehdään yksi tehtävä. Tehtävät löytyvät diplomivihkoista, ja vihkossa on myös tilaa tehtävien tekemiselle.
 • Voitte suorittaa tehtäviä myös listan ulkopuolelta.

Todistukset ja arvonta

 • Lukuvuoden päättyessä lukudiplomin suorittanut oppilas saa suorituksestaan todistuksen, jonka opettaja tulostaa.
 • Mikäli oppilas on suorittanut diplomin kaikkina kolmena vuotena, hän saa yläkoulun kirjallisuusdiplomin. Diplomi tulostetaan kirjaston verkkosivuilta samaan tapaan kuin muutkin todistukset.
 • Oppilas voi halutessaan osallistua arvontaan suoritettuaan lukudiplomin. Arvontaan osallistutaan täyttämällä vihkosta löytyvä arvontalipuke ja näyttämällä täytettyä lukudiplomia missä tahansa Lahden kirjastossa tai kirjastoautossa.

Ota yhteyttä

Lahden kaupunginkirjasto

Pauliina Tuomela, pedagoginen informaatikko: pauliina.tuomela@lahti.fi, p. 050 559 4093