Siirry sisältöön

Ohjeita opettajalle: Yläkoulun lukudiplomi

Yleistä:

 • Lukudiplomin suorittaminen on oppilaalle vapaaehtoista. Tärkeintä on lukeminen hyvillä mielin!
 • Jokaiselle luokka-asteelle on tehty oma diplomivihko, jonka voi tulostaa itse tai hakea kirjastosta. Diplomivihkosta löytyvät kirjalista, tehtävät sekä diplomin suoritusohjeet oppilaalle.
 • Pidä lukemista ja lukudiplomia esillä! Kerro oppilaillesi lukudiplomista ja miksi suorittaminen kannattaa. Käyttäkää esimerkiksi yksi oppitunti listan kirjoihin tutustuen ja keskustelemalla lukemisesta.
 • Opettaja päättää lukudiplomien suoritustavoista. Ohjeet ja tehtävät on tarkoitettu helpottamaan diplomin suorittamista. Voitte suorittaa diplomit annettuja ohjeita noudattaen tai voitte etsiä esimerkiksi suoritettavia tehtäviä listan ulkopuolelta – tai keksiä itse!
 • Diplomin suorittamalla oppilas voi vaikuttaa äidinkielestä saatavaan arvosanaan.
 • Lukudiplomi on uudistettu kirjaston henkilökunnan ja Lahden seudun äidinkielen opettajien liiton yhteistyönä.

Kirjalistat:

 • Lukuvuoden aikana tavoitteena on lukea 8 kirjaa (kultadiplomi) tai 12 kirjaa (platinadiplomi). Nuori voi päättää tavoitella ensin kultadiplomia ja jatkaa sitten lukemista platinadiplomiin saakka.
 • Selkodiplomia suoritettaessa opettaja ja oppilas sopivat yhdessä luettavien kirjojen määrän.
 • Luettavat kirjat valitaan kirjalistoilta.
 • Kirjalistat on pyritty laatimaan monipuolisiksi ja eritasoisille lukijoille sopiviksi.
 • Kirjalistoilla on romaanien lisäksi myös tietokirjoja, runoja ja sarjakuvia
 • Kirjoja voi lukea koko lukuvuoden ajan.

Tehtävät:

 • Jokaisesta kirjasta tehdään yksi tehtävä. Tehtävät löytyvät diplomivihkoista.
 • Voitte suorittaa tehtäviä myös listan ulkopuolelta.

Todistukset:

 • Lukuvuoden päättyessä lukudiplomin suorittanut oppilas saa suorituksestaan todistuksen.
 • Mikäli oppilas on suorittanut diplomin kaikkina kolmena vuotena, hänelle tilataan virallinen yläkoulun kirjallisuusdiplomi, jonka oppilas lunastaa yleensä peruskoulun päättötodistuksen kanssa.
 • Diplomi tilataan Lahden kaupungin perusopetus- ja lukiopalveluista: perusopetuspalvelut@lahti.fi.

Materiaali:

(Vihkon tulostusohje: Tulosta molemmille puolin. Käännä sivut lyhyen reunan ympäri. Sidonta: Keskisidonta ja taitto. 

7. luokan diplomivihko (pdf-tiedosto avautuu uuteen ikkunaan)

8. luokan diplomivihko (pdf-tiedosto avautuu uuteen ikkunaan)

9. luokan diplomivihko (pdf-tiedosto avautuu uuteen ikkunaan)

Selkodiplomi nuorille ja suomea opetteleville (avautuu uuteen ikkunaan)

Todistukset:

Kultadiplomin saa luettuaan 8 kirjaa lukuvuoden aikana: Kultadiplomi (pdf-tiedosto avautuu uuteen ikkunaan)

Platinadiplomin saa luettueen 12 kirjaa lukuvuoden aikana: Platinadiplomi (pdf-tiedosto avautuu uuteen ikkunaan)

Kuvallinen kirjalista luokan seinälle (päivittyy):

7. luokan kuvallinen kirjalista (pdf-tiedosto avautuu uuteen ikkunaan)

8. luokan kuvallinen kirjalista (pdf-tiedosto avautuu uuteen ikkunaan)

9. luokan kuvallinen kirjalista (pdf-tiedosto avautuu uuteen ikkunaan)

Ota yhteyttä:

Lahden kaupunginkirjasto:  Salla Korvanen pedagoginen informaatikko: salla.korvanen@lahti.fi, p. 050 559 4093

Mukkulan yläkoulu: Annamari Saure, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, tutoropettaja: annamari.saure@lahti.fi

Lahden yhteiskoulu: Marjo Haapamäki, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja: marjo.haapamaki@lyk.fi

Kirjasto tarjoaa oppitunteja 7. luokkalaisille lukutaidon tärkeydestä resurssien mukaan. Ota yhteyttä ja varaa aika: kirjastovirkailija annika.tormanen@lahti.fi.

Sivu päivitetty kesällä 2020.