Siirry sisältöön

Osallisuutta, mediakasvatusta ja yhteiskunnallista vuoropuhelua Erätauko-menetelmällä Lahden kaupunginkirjastossa

Lahden kaupunginkirjaston tiedotteen pohjalta kirjoittanut Inka Jousea

Yleisen kirjaston tehtävä on edistää demokratiaa, osallisuutta ja yhteiskunnallista vuoropuhelua. Mutta miten saada ihmisiä mukaan rakentavaan ja kiihkottomaan keskusteluun, vastapainoksi kärjistäville nettikeskusteluille? Lahden kaupunginkirjasto käynnisti keväällä 2021 kuntalaiskeskustelut, jotta yhä useammalla lahtelaisella olisi mahdollisuus päästä mukaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Lahden kaupunki on hyödyntänyt menestyksekkäästi Erätauko-menetelmää kehittäessään rakentavan keskustelun kulttuuria kaupunkiin. Menetelmää on käytetty mm. kaupunginvaltuuston seminaarissa, esimiespäivillä ja asukastapaamisissa. Lahden kaupunginkirjaston työntekijöitä on kouluttautunut Erätauko-ohjaajiksi mm. kaupungin koulutuksissa.

Erätauko on tapa käynnistää ja käydä rakentavaa keskustelua. Ohjatussa keskustelussa on mahdollisuus pysähtyä ja harkita asioita rauhassa. Keskusteluun kutsutaan mukaan eri lähtökohdista tulevia ihmisiä, käymään tasavertaista keskustelua yhteiskunnallisista, ajankohtaisista ja kiinnostavista aiheista. Kansainvälisenä sananvapauden päivänä 3.5. Suomessa ensimmäistä kertaa jaettavan sananvapauspalkinnon sai Erätauko-säätiön toimitusjohtaja Laura Arikka.

Ensimmäinen keskustelu järjestettiin maanantaina 19.4. Keskusteluun osallistui kaksitoista eri-ikäistä, ihan tavallista kaupunkilaista ja kokemus oli kirjastolle erittäin myönteinen. Halusimme kuulla, mitä ajatuksia valheellisen tiedon tunnistaminen ihmisissä herättää. Minkälaisia kokemuksia valheelliseen ja harhaanjohtavaan tietoon törmäämisestä on? Miten ihmiset tunnistavat oikean tiedon ja miten kriittistä suhtautumista tietoon voi kehittää? Aihe oli siten paitsi yhteiskunnallinen, myös mediakasvatuksellinen. Pääsimme heti syventymään yhteiskunnallisesti tärkeään aiheeseen, joka liittyy myös lukutaitoon. Keskustelu toi esille, miten erilaisia näkökulmia tähän aiheeseen liittyy. Kyseessä on laaja ilmiö, ja omakin ymmärryksemme aiheesta lisääntyi tämän keskustelun myötä. Keskustelun vetäjänä koen, että opimme tässä itsekin ja kasvatamme omaakin ymmärrystämme medialukutaidon tilanteesta ja haasteista. Koen keskustelun hyvänä mahdollisuutena herätellä aikuisten kriittistä lukutaitoa ja kannustaa reflektoimaan omaa suhdetta mediaan.

Tavoitteenamme on järjestää eri aiheisiin syventyviä keskustelutilaisuuksia säännöllisesti pitkin vuotta. Toivottavasti tulevaisuudessa osa keskusteluista järjestetään kirjaston tiloissa. Haastankin teidät kaikki ehdottamaan sopivia aiheita kirjastolle!

Teksti:
Inka Jousea
palvelupäällikkö
mediakasvatus- ja musiikkipalvelut

Lahden kaupunginkirjaston tiedote: Kirjaston kuntalaiskeskustelut käyntiin ajankohtaisella aiheella